Biuletyn informacji publicznej
menu

X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO - 05.03.2016

2016-04-28 20:21:54 (ost. akt: 2016-04-28 20:37:55)

Autor: Gimnazjum nr 1 w Szczytnie

X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza organizowany jest od 2006 r.
Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych. W konkursie tym bierze
udział najzdolniejsza młodzież Powiatu Szczycieńskiego, dla której język niemiecki jest nie tylko jednym z przedmiotów w szkole, ale stał się ich pasją. W tym roku 5 marca odbył się jubileuszowy dziesiąty Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych.
Aby uczcić ten szczytny jubileusz przygotowane zostały okolicznościowe podarunki
wykonane przez młodzież Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem pani Marioli Gollis. Nie zabrakło
również pięknie przystrojonego tortu.
X Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego przebiegał pod patronatem Urzędu Miasta Szczytno – Burmistrza Miasta Szczytno Pani Danuty Górskiej.
W tym roku do konkursu zgłosiło się pięć szkół : Publiczne Gimnazjum w Pasymiu,
Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Szymanach, Gimnazjum nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków w Szczytnie, Gimnazjum Sportowe z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie oraz gospodarze Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczytnie.Do rywalizacji przystąpiło trzynaścioro uczniów. Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, rozwiązać test leksykalno - gramatyczny oraz ułożyć krótką wypowiedź ustną w języku niemieckim.
Prace sprawdzała bezstronna komisja,w skład której wchodzili nauczyciele języka
niemieckiego: przewodnicząca p. mgr Renata Horodyska, członkowie p. dr Monika Welenc-
Łojewska oraz p. mgr Anna Płoska.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Burmistrz a Miasta Szczytno
Panią Danutę Górską.
Drobne upominki dla uczestników ufundował Instytut Goethego w Warszawie.
Wśród laureatów znaleźli się:
I miejsce Olaf Grzegorz Remiszewski – Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
II miejsce Michalina Archacka – Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Gimnazjum Sportowe
III miejsce Paulina Kęsicka – Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Gimnazjum Sportowe
Komisja przyznała też trzy wyróżnienia:
Julia Wardęcka (Gimnazjum nr 1 w Szczytnie),
Kacper Chełstowski (Publiczne Gimnazjum w Pasymiu),

Kevin Kobyliński (Gimnazjum nr 2 z O I w Szczytnie).