Biuletyn informacji publicznej
menu

KLUB CZYTELNICZY "PoczytajMy"

Nasze Gimnazjum bierze udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym „PoczytajMy” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem jego jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci.
7 października odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu regularnych spotkań czytelniczych uczniów naszej szkoły z najmłodszymi czytelnikami.
Podczas pierwszego spotkania, w przedszkolu „Promyczek” uczennice Inga Łebkowska i Maja Załęska czytały dzieciom bajki i wiersze. Dzieci słuchały
z zainteresowaniem i bardzo chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane przez starsze koleżanki pytania. Za dobre odpowiedzi otrzymywały słodycze.
Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze, a dzieci zaprosiły nas na kolejne tego typu spotkania.
W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły z klas Ia, Ib, Id oraz IIa
przy wsparciu nauczyciela bibliotekarza Jolanty Dobkowskiej utworzyli Klub Czytelniczy i będą przygotowywać regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz Domu Dziecka, połączone z zabawą, konkursami i inscenizacjami, związanymi z prezentowanymi tekstami.