Biuletyn informacji publicznej
menu

UDZIAŁ W OLSZTYŃSKICH DNIACH NAUKI I SZTUKI

Uczniowie naszego gimnazjum w dniu 28 września 2018 r. brali udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

Podczas zajęć „Drobnoustroje są wśród nas” uczniowie obejrzeli bakterie i grzyby na podłożach hodowlanych i pod mikroskopem. Mogli też sprawdzić ile bakterii i grzybów występuje na naszych rękach i w otaczającym powietrzu. Poznali też efekty artystyczne działania bakterii – obrazy utworzone przez bakterie fotoautotroficzne.

Na kolejnych zajęciach „Odkrywamy odnawialne źródła energii” za pomocą unikatowej w skali kraju mobilnej platformy edukacyjnej OZE poznaliśmy różnego typu urządzenia do produkcji energii (kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, powietrzną pompę ciepła, generator wiatrowy). Obejrzeliśmy też film o czynnikach zagrażających środowisku, a szczególnie powietrzu.